Cargando
Ajuntament de L'Olleria
    Ajuntament de L'Olleria Ajuntament de L'Olleria Ajuntament de L'Olleria Ajuntament de L'Olleria Ajuntament de L'Olleria Ajuntament de L'Olleria Ajuntament de L'Olleria Ajuntament de L'Olleria Ajuntament de L'Olleria Ajuntament de L'Olleria Ajuntament de L'Olleria Ajuntament de L'Olleria Ajuntament de L'Olleria Ajuntament de L'Olleria Ajuntament de L'Olleria Ajuntament de L'Olleria Ajuntament de L'Olleria Ajuntament de L'Olleria Ajuntament de L'Olleria Ajuntament de L'Olleria Ajuntament de L'Olleria Ajuntament de L'Olleria Ajuntament de L'Olleria Ajuntament de L'Olleria

Les empreses o persones interessades en disposar d'una zona en el l'Espai Ideo poden sol·licitar-ho fins l'11 d'octubre

Les empreses o persones interessades en disposar d
dimecres, 20 setembre 2017, 10:23:05

L'Ajuntament de l'Olleria obri el termini per sol·licitar un espai en la zona de coworking o en el viver d'empreses de l'Espai Ideo. Les persones o empreses interessades poden presentar la seua sol·licitud, així com la documentació requerida, fins el pròxim 11 d'octubre al registre d'entrada de l'Ajuntament.

Actualment l'Espai Ideo disposa de 10 mòduls de coworking. Cada mòdul compren un matí o una vesprada en horari de 08:00 a 14:00 i/o  de 15:00 a 21:00, i el preu oscil·la entre els 6€/mes d'un mòdul i els 30€/mes de 10 mòduls. Els interessats en llogar-los han de presentar esta sol·licitud a l’Ajuntament: SOLICITUD OFICINAS ESPAI IDEO.doc

espai-ideo-lolleria.jpg

Pel que fa als vivers, en aquests moments hi ha 3, de diferent tamany i ubicació, i el seu preu oscil·la entre els 32€/mes i els 60€/mes. En este cas, els interessats a més de presentar la sol·licitud abans esmentada, cal que presenten també:

1. DNI del promotor o CIF de l'empresa

2. Currículum vitae del promotor

3. Pla d’Empresa (objectius, recursos humans, tècnics i econòmics, estudi de viabilitat econòmica, compte de resultats)

4. Declaració responsable comprometent-se a donar-se d'alta d'empresa o en règim autònom en un termini no superior a 6 mesos, des de la signatura del contracte.

5. Escriptura de constitució degudament registrada ( per als casos de societats) i alta en el Règim especial de treballadors autònoms (per a les persones físiques)

6. Declaració censal d'alta en el cens d'Obligacions Tributaries o en cens que el substitueix (model 036)

Per a més informació posar-se en contacte amb l’AODL (planta baixa de l’Ajuntament), enviar un  e-mail a adl@lolleria.org o cridar al 607 547 643.

Ajuntament de l’Olleria | C/ Sant Tomàs, 2 | 46850 L’Olleria, València | 962 200 601 | premsa@lolleria.org | www.lolleria.org